PROŠNJA ZA NAMENITEV 0,5% VAŠE DOHODNINE CURLING ZVEZI SLOVENIJEPROŠNJA ZA NAMENITEV 0,5% VAŠE DOHODNINE CURLING ZVEZI SLOVENIJE

Spoštovani člani Curling zveze Slovenije, družinski člani in simpatizerji!

 Davčni zavezanci za odmero dohodnine lahko skladno s 142. členom Zakona o dohodnini zahtevate, da se 0,5 % vaše dohodnine odmerjene po tem zakonu, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov, v kar se štejejo tudi športne dejavnosti CZS, kateri je s posebnim zakonom dodeljen poseben status oziroma je določeno, da je naša dejavnost v javnem interesu.

ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije (.pdf)
ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije (.doc)

KRATKA PREDSTAVITEV CURLING ZVEZE SLOVENIJE

Curling zveza Slovenije (v nadaljevanju CZS) je bila ustanovljena na ustanovnem zboru zveze, dne 25. 3. 2010 na pobudo dveh curling klubov iz Ljubljane. To sta bila Curling klub Ljubljana in Curling klub Zalog. Danes je v Curling zvezo Slovenije vključeno že šest curling klubov:Curling klub Ljubljana, Curling klub Zalog, Curling klub Jesenice, Curling klub Ruše, Curling klub Maribor, Curling klub Emona, Curling klub Piramida, Curling sekcija HK Velenje.

V klubih se organizirajo vse ravni športnega tekmovanja. To sta moški in ženski curling, kot olimpijski disciplini ter mladinski curling in curling v mešanih parih, ter mešanih moštvih. Slovenski igralci curlinga se prav tako udeležujejo mednarodnih tekmovanj v vseh disciplinah in glede na naše izkušnje nizajo zavidljive rezultate.

Curling zveza Slovenije je že navezala kontakte z invalidskimi organizacijami, saj želi vzpostaviti klub, v katerem bi se razvijal v Sloveniji ta paraolimpijski šport. Ravno tako pa se dogovarjamo za sestanek s predstavniki univerzitetnega športa, da bi se curling razvijal tudi, kot univerzitetna športna panoga.

NAMENI IN CILJI DELOVANJA CURLING ZVEZE SLOVENIJE

Nameni in cilji delovanja CZS so vzpodbujanje, razvijanje, širjenje in napredek curling športa na področju Slovenije, v sodelovanju z ostalimi športnimi organizacijami. Širitev športa na rekreacijski, kot tudi tekmovalni ravni.

Vsa na ta način zbrana sredstva, ki bi se sicer porazgubila v državnem proračunu, bo CZS namenila za dokončanje oziroma nadaljevanje zastavljenih projektov, predvsem v smislu množičnosti športa preko programa CURLING KROG SLOVENIJE, nakupu najnujnejše specifične športne opreme, ter sofinanciranju mladinskih programov pod okriljem CZS.

V kolikor želite del dohodnine nameniti CURLING ZVEZI SLOVENIJE, vas prosimo da izpolnite priloženo ” ZAHTEVO”, ter jo podpisano najkasneje do 29.12.2016 vrnete na naš naslov ali predstavniku vašega kluba.

Predsednik CZS Marko Šinkovec Direktor za finance CZS Marijan Kremžar