Vabilo na 8. skupščino CZS

Vabimo vas na 8. skupščino Curling zveze Slovenije – CZS, ki bo 24. oktobra 2013 ob 19.00 uri v prostorih restavracije Glažuta, Dunajska 119, Ljubljana.

Dnevni red:

1.) Določitev delovnega predsedstva, verifikacijsko-volilne komisije, dveh overovateljev in zapisnikarja;
2.) Nagovor predsednika CZS in plan dela CZS za leto 2014;
3.) Poročilo nadzornega odbora CZS za 2012;
4.) Finančno poročilo za leto 2012 in finančni plan za 2014;
5.) Poročilo o prijavah na razpise CZS v letu 2013;
6.) Poročilo Komisije za marketing 2012/2013;
7.) Poročilo Sveta za stroko in reprezentance za sezono 2012/2013;
8.) Poročilo Tekmovalne komisije za sezono 2012/2013;
9.) Predlog sprememb Statuta CZS;
10.) Predlog Poslovnika CZS;
11.) Tolmačenje pravilnika o registriranju igralcev CZS;
12.) Predlog registracijskega pravilnika CZS;
13.) Predlog pravilnika o organizaciji Državnih prvenstev CZS;
14.) Predlog Sodniški pripomoček CZS – prevod Umpire manual
15.) Določitev članarine za 2014.
16. Določitev izvedb državnih prvenstev 2013 in 2014 (termin, kraj, sistem);
17.) Določitev kotizacije za nastop na državnih prvenstvih 2013 in 2014;
18.) Slovenska curling liga v sezoni 2013/2014;
19.) Sestava državnih reprezentanc za sezono 2013/2014;
20.) Sprejem novih članic v CZS;

Vabilo na 6. skupščino CZS

Vabimo vas na 6. skupščino Curling zveze Slovenije – CZS, ki bo v sredo 30. novembra 2011 ob 18.30 uri v ŠRC Triglav, Vodovodna cesta 25 (za Bežigrajskim stadionom), v I. nadstropju. (Za zemljevid kliknite tu)

Dnevni red:

1. Določitev delovnega predsedstva, verifikacijsko-volilne komisije, dveh
overovateljev in zapisnikarja;
2. Nagovor predsednika CZS in plan dela CZS za 2012;
3. Poročilo nadzornega odbora CZS;
4. Poročilo o prijavah na razpise CZS;
5. Finančno poročilo za leto 2010 in finančni plan za 2012;
6. Poročilo komisije za marketing 2010;
7. Poročilo Sveta za stroko in reprezentance za sezono 2010/2011;
8. Poročilo Tekmovalne komisije za sezono 2010/2011;
9. Določitev članarine CZS za leto 2012;
10. Določitev višine registracije igralcev za sezono 2011/2012;
11. Določitev kraja, časa in sistema tekmovanja za izvedbo državnega prvenstva
2012;
12. Določitev kotizacije za nastop na državnem prvenstvu 2012;
13. Slovenska curling liga v sezoni 2011/2012;
14. Sestava državnih reprezentanc;
15. Potrditev sklepov sekretariata CZS;
16. Določitev pravil za črpanje DAP programa za CZS;
17. Volitve organov CZS;
– predsednika Sodniške komisije CZS;
– predsednika Komisije za ženski curling CZS;
– člana Sveta za stroko in reprezentance CZS;
– štirih članov Komisija za marketing CZS
18. Sprejem novih članic v CZS

Gradivo k točkam je priloženo. K točkam 3., 7., 8., 13., pa bo posredovano kasneje.

POMEMBNO:
Tč 13
Zainteresirani za vodenje lige CZS, morajo izpolnjen obrazec za kandidaturo, kateri je
priložen posredovati na sedež CZS ali na sca@curling-zveza.si do 25. novembra 2011.

Tč 17.
Zainteresirani za funkcije v CZS, morajo izpolnjen obrazec za kandidaturo, kateri je
priložen posredovati na sedež CZS ali na sca@curling-zveza.si do 25. novembra 2011.

DELEGATI:
Ker je prišlo v preteklem letu, do sprememb v klubih in določeni ljudje niso več aktivni,
vas prosim, da preverite seznam delegatov za vaš klub v priponki. Vabilo je bilo zato
poslano samo običajnemu prejemniku e-pošte, s strani Curling zveze Slovenije. V
primeru sprememb izpolnite priložen obrazec in ga čimprej posredujte na e-naslov
sca@curling-zveza.si

Predsednik
CURLING ZVEZA
SLOVENIJE

DAVID STONIČ l.r.

Vabilo v PDF obliki